I Er Villaförsäkring finns ett fullserviceavtal för sanering av skadedjur. Försärkingen gäller sanering av bostadsohyra (dvs samtliga insekter, råttor och möss som vållar skada, sanitär olägenhet, smittspridning eller obehag i bostadshus med tillhörande uthus för privat bruk), getingar, myror, angrepp av husbock samt sanering av hus vid dödsfall. Läs mer i villkoret.

Ansvarig utförare av saneringsåtgärd är Anticimex AB, Box 47025, SE-100 74 Stockholm, samt ansvarig försäkringsgivare när det gäller husbock, hästmyra och sanering efter dödsfall: Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, SE-100 74 Stockholm.

När du upptäcker bostadsohyra i huset ska du genast kontakta Anticimex Uddevalla på telefon 0522-646800.